Právní služby
 
Domů
Informace
Filozofie
Právní služby
Advokáti
Kontakt
Odkazy

 

Oblasti právních služeb                                                                                                       

 

Kompletní právní služby a zastupování firem a osob před soudy, správními orgány a třetími osobami:

Obchodní právo -  vč. záležitostí finančních, závazkových, daňových, kapitálových trhů,  pohledávek, zakládání,                    změny a likvidace společností a konkursy, smlouvy na realizaci staveb a investičních celků,                    smlouvy o dílo a  závazkové vztahy z realizace těchto děl a staveb.

Občanské právo -  vč. záležitostí majetkových, nájemních, rodinných, pojistných a pracovních.

Trestní právo - vč. trestných činů úmyslných, nedbalostních, obecně nebezpečných, vojenských, hospodářských,                  narušujících občanské soužití, proti republice, pořádku ve věcech veřejných,životu a zdraví,                  majetku, lidskosti, rodině  a mládeži, brannosti a civilní službě.

                                                                  

Domů | Informace | Filozofie | Právní služby | Advokáti | Kontakt | Odkazy

Tento server byl naposledy aktualizován dne 02. 05. 2016