Filozofie
 
Domů
Informace
Filozofie
Právní služby
Advokáti
Kontakt
Odkazy

 


  • šetřit čas a prostředky klienta, nehledat nová řešení tam, kde existují osvědčené tradiční postupy.

  • pomáhat klientům soustředit se na podstatné, v konkrétních případech předvídat a správně vymezit hlavní rizika, používat účinné nástroje ochrany před těmito riziky.

  • složitější soudní případy zahajovat důkladným právním rozborem, který hned na počátku vymezí možné důkazní problémy a vyjádří se k pravděpodobnosti úspěchu ve věci.

                                                                 

Domů | Informace | Filozofie | Právní služby | Advokáti | Kontakt | Odkazy

Tento server byl naposledy aktualizován dne 02. 05. 2016