Informace klientům - spotřebitelům o možnosti mimosoudního řešení sporů s advokátem.
 
Domů
Informace
Filozofie
Právní služby
Advokáti
Kontakt
Odkazy

 

 
 
Vážení klienti,

novela zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) přinesla novinku v oblasti spotřebitelských vztahů, konkrétně možnost mimosoudního řešení sporů.

Mimosoudní řešení sporů znamená řešení sporů bez zásahu soudů, tedy jinou než soudní cestou. Jeho účelem je především dosáhnout dohody mezi dvěma stranami.

V oblasti advokacie lze tuto novelu využít jako možnost řešení sporu advokáta s klientem, spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora. 

Česká advokátní komora bude zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem - poskytovatelem služby.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat přesně vymezené údaje. Více informací pro zahájení případného řízení naleznete na níže uvedené webové adrese:

http://www.cak.cz/

                                                                 

Domů | Informace | Filozofie | Právní služby | Advokáti | Kontakt | Odkazy

Tento server byl naposledy aktualizován dne 02. 05. 2016